Infosenter

  • Almanakkforlaget AS er et privat forlag, eid av Schneider International AG.
  • Forlaget har tre registrerte varemerker og produkter: 7.sans, Aplan og Abag. Vi er i tillegg distributør av merkene Brunnen, Heyda og Stewo og Knorr Prandell.
  • Almanakkforlaget er produsent, utgiver og eier av navnedagsrekkefølgen i Norge. For kommersiell bruk av navnedagsrekkefølgen, kontakt Almanakkforlaget for betingelser og oppdatert navnedagsrekkefølge.