Bevegelige helligdager

bevhelligdager

 

Bevegelige hellidager er forskjellige merkedager som ikke faller på samme dato fra det ene året til det neste.
Mange av de kristne høytidsdagene er bestemt ut fra påsken som er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

  • Askeonsdag er den 46. dagen forut for første påskedag
  • Skjærtorsdag er nærmeste torsdag før påskedag
  • Langfredag er nærmeste fredag før påskedag
  • Påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn
  • 2. påskedag er dagen etter påskedag
  • Kristi himmelfartsdag faller på den 6. torsdagen etter påskedag
  • Pinsedag er 7. søndag etter påskedag
  • 2. pinsedag er dagen etter pinsedag
  • Første søndag i advent er den søndagen som er nærmest 30. november