Navnedager

Navnedager har vært brukt i almanakker i Sverige, Finland og Norge fra lang tid tilbake. Sverige og Finland har det fortsatt. Norge sluttet med å ha navnedager i Almanakken i 1911.

Almanakkforlaget tok opp igjen skikken med navnedagsrekke i 1988, med hjelp fra Universitetet. Navnedagsrekken ble opprettet og revideres jevnlig. Almanakkforlaget er således produsent, utgiver og eier av navnedagsrekkefølgen i Norge.

Fordi navneskikken er i stadig endring, har Almanakkforlaget funnet det fornuftig å revidere navnedagsrekken for år 2017.

14 nye kvinnenavn og 12 nye mannsnavn har fått plass i den nye navnedagsrekken. 10 av disse navnene er av muslimsk/arabisk opphav. 6 kvinnenavn og 6 mannsnavn er tatt ut. Totalt inneholder den nye navnedagsrekkefølgen 452 kvinnenavn og 426 mannsnavn. I sum 878 navn.

Utvalget av navn er basert på frekvens, altså faktisk bruk i Norge. Statistikk fra SSB over navnebruken i 2012 er lagt til grunn for de nye revideringene.

 

Almanakkforlaget er produsent, utgiver og eier av navnedagsrekkefølgen i Norge.
For kommersiell bruk av navnedagsrekkefølgen
ta kontakt med Almanakkforlaget for betingelser og oppdatert navnedagsrekkefølge.


Hvem har navnedag i dag? Klikk her!