Primstaven

primstav

 

Primstav eller rimstav er en flat, stavformet kalender laget i trevirke.
Fra Møre kjenner vi også til benevnelsen ringstav, fordi den ellers rette staven der var ovalformet.
Kalenderen er evigvarende (syklisk), fordi den ikke inkluderer bevegelige helligdager.
Helligdager og merkedager er markert med ulike symboler.

Våre gamle merkedager, som en finner i flere av våre produkter, er basert på Primstaven.

«Primstaven har sitt utspring i katolsk kirkekalender, basert på juliansk kalender, og har i ulike former vært i bruk over store deler av Europa. Opprinnelig representerte de forskjellige symbolene en rekke helgener og deres spesielle messedager. De respektive datoer var markert med en figur eller et tegn for et av helgenens attributter. Av den grunn er primstaven også blitt kalt messedagsstav. Regionale særtrekk i bruk av symboler kan spores tilbake til lokale variasjoner av helgendyrkingen.

Ved reformasjonen ble helgenlegendene etter hvert glemt i Norge, og de religiøse symbolene ble tillagt nye meninger. En hanske eller vott, som ofte er et kjennetegn for den første vinterdagen, representerer f.eks. etter kirketradisjonen pave Calixtus, som skal ha lidd martyrdøden i år 222. Årsaken er at hanske, lue og stav hører med til det geistlige antrekk, og stiliserte uttrykk for disse tingene ble derfor hyppig brukt som kjennetegn for geistlige helgener.

I folkelig tradisjon ble votten derimot koblet til årstiden: Nå måtte man forberede seg på vinter og kulde! Flere symboler ble tolket eller omformet slik at de kom i overensstemmelse med det lokale arbeidsliv. Fiskekroken som tegn for Andreas’ dag ble f.eks. forstått slik at det nå var tid for julefiske; kniven på Bartolomeus’ dag ble et varsel om tid for bukkeslakt. Nye folkelige symboler kom også til, som hakke, rive og ljå som tegn på vår- og sommerarbeid. Merkedagene virket som en praktisk påminnelse om tidspunkt for gjøremål som involverte flere, og primstaven fungerte på den måten som en «bondekalender».»

Myrvang, Vigdis Hegna. (2013, 22. mai). Primstav. I Store norske leksikon. Hentet 8. desember 2015 fra https://snl.no/primstav.

Besøk gjerne siden til «Store norske leksikon» om du ønsker å lese mer om Primstaven og dens opphav.