Navnedagsrekken

Almanakkforlaget er produsent, utgiver og eier av navnedagsrekkefølgen i Norge.

Ved kommersiell bruk av navnedagsrekkefølgen:
Kontakt Almanakkforlaget for betingelser og oppdatert navnedagsrekkefølge 

Ved redaksjonell bruk av navnedagsrekken:
Kontakt Almanakkforlaget for oppdatert liste. Redaksjonell bruk av navnedagsrekken i dags- /ukepresse, radio, tv kan skje vederlagsfritt. Almanakkforlaget må derimot oppgis som kilde.

Kontakt Almanakkforlaget:
Hans Olav Hoff
Mob: 900 19 028
hansolav.hoff@almanakkforlaget.no