Om Almanakkforlaget


EIERSKAP

    • Almanakkforlaget AS er et privat forlag.
    • 100% av aksjene eies av Schneider International AG.
    • Schneider Gruppen er et familekonsern drevet av 4. og 5. generasjon Schneider.
    • Vi har tre registrerte varemerker: 7.sans, Aplan og Abag. Vi er i tillegg distributør av varemerkene Brunnen, Heyda, Stewo og Knorr Prandell og sveistiske Wenger
    • Almanakkforlaget er produsent, utgiver og eier av navnedagsrekkefølgen i Norge. For kommersiell bruk av navnedagsrekkefølgen, kontakt Almanakkforlaget v/hansolav.hoff@almanakkforlaget.no.

HISTORIE

1883
Selskapet Emil Mostue ble stiftet av Emil Moestue. Selskapet startet som en papirhandel, og ble snart utvidet med trykkeri og bokbinderi.

1912
Emil Moestue ble enige med Universitet i Oslo om produksjon og publisering av «Almanakk for Norge». Publiseringen stanset i1987.

1916
Aksjeselskapet Emil Moestue as ble stiftet 1918

Den første utgaven av «Den 7.sans» kalender ble utgitt.

1977
Emil Moestue gikk fra å være familieeiet selskap, da det ble solgt til Borregaard.

1986
Borregaard ble kjøpt av Orkla og den nye eieren var Orkla- Borregaard.

1990
Orkla Borregaard solgte Emil Moestue AS til Esselte.

1998
Emil Moestue AS ble kjøpt opp av Ajasto OY i Finland. Ajasto OY var en del av Sanoma WSOY-gruppen i Helsingfors, Finland.

2006
Ajasto OY ble solgt fra Sanoma WSOY-gruppen til Viola Capital.

2010
1.april tok Schneider International AG over alle aksjene og ble ny eier. Selskapet endret navn til Almanakkforlaget AS. Er i dag et selskap i Schneider Gruppe, og lever i beste velgående som Norges fremste leverandør av Norske kalenderprodukter. I tillegg leveres skolemateriell, kontorartikler, gaveemballasje og formingsprodukter.