7.sans myPLANNER A6, refills

7.sans myPLANNER A6, refills

Normalpris 229,00 kr

myPlanner refill består av to produkter. En kalender med ukeoppslag og en notatbok. Produkter er ment til de som tidligere har kjøpt en komplett myPlanner, og vil gjenbruke sitt omslag.Fleksibel og hendig kalender å ha med seg, hvor det og er plass for løse notatark.

Sidestørrelse: 10,5 x 14,8 cm · A6 · Spiralisert · Hjørneperforering · Refill · 70 gr papir · En uke på to sider · Norsk · Røde søndager og helligdager · Årsoversikt innværende og neste år · Månedoversikt inneværende og neste år · Notatbok · Norske navnedager © · Norske helligdager