Personvern

 

Innsamling av personlige opplysninger
For å kunne anvende visse funksjoner på web-området almanakkforlaget.no må du opprette en almanakkforlaget.no konto. Når du oppretter en almanakkforlaget.no konto vil vi etterspørre visse typer informasjon, inklusive din e-post adresse. Om du velger å foreta kjøp av varer på almanakkforlaget.no etterspør vi all informasjon som er nødvendig for fakturering og leveranse. Informasjon som innhentes via almanakkforlaget.no kan komme til å bli kombinert med informasjon som er ervervet fra andre tjenester på nettstedet almanakkforlaget.no og fra andre foretak.
På almanakkforlaget.no merker vi oss hvordan du navigerer på almanakkforlaget.no hvilke web-sider du besøker og andre aktiviteter på web-området, for å avgjøre hvilke deler av almanakkforlaget.no som er mest populære. Denne informasjonen blir også benyttet til å levere spesialtilpasset innhold og tilbud til besøkende når navigeringen tilsier at de kan være interesserte i ett spesifikt område.
Almanakkforlaget.no samler inn visse typer informasjon om ditt operativsystem og din nettleser, for å kunne øke tilgjengeligheten og servicegraden i forbindelse med den tekniske utviklingen når du besøker web-området. Denne informasjonen kan inkludere: Din IP-adresse, type nettleser, domenenavn, antall besøk, populære søk og referanser fra andre web-områder. Informasjonen brukes av almanakkforlaget.no, for å utføre de tjenester som finnes på web-området, for å opprettholde tjenestenes kvalitet og for å kunne generere generell statistikk om bruken av web-området almanakkforlaget.no

Bruk av dine personlige opplysninger
Almanakkforlaget.no samler inn og anvender dine personlige opplysninger for å kunne betjene web-området almanakkforlaget.no og for å kunne levere de tjenester du etterspør. Som eksempel anvender vi din e-post adresse for å kunne oversende servicerelaterte beskjeder til deg, og de nyhetsskriv, markedsføringstjenester og reklametilbud som du har etterspurt. Jfr. beskrivelsen nedenfor, kan du selv velge hvorvidt du ønsker å motta nyhetsskriv, markedsføringstjenester og reklametilbud eller ei, men visse servicerelaterte beskjeder, som f.eks. informasjon om ordrestatus, betalinger o.l. anses å utgjøre en vesentlig del av tjenesten.
Almanakkforlaget.no etterspør ditt personnummer for å øke sikkerheten og for å kunne ha mulighet for å utføre en kredittsjekk.
Vi anvender din geografiske tilhørighet for å fastslå hvilke typer lokalt til
passet informasjon almanakkforlaget.no skal utvikle for sine kunder.
Med de unntak som er spesifisert nedenfor, vil ikke de personlige opplysningene du oppgir til almanakkforlaget.no videreføres utenfor almanakkforlaget.no til våre datterselskap eller nærstående selskap, uten ditt samtykke.
Web-området almanakkforlaget.no kan komme til å måtte oppgi dine personlige opplysninger hvis loven krever det, eller hvis almanakkforlaget.no i god tro finner dette nødvendig for å (a) følge forordninger i loven eller rette seg etter rettslige prosesser som blir meddelt almanakkforlaget.no eller web-området almanakkforlaget.no(b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom tilhørende almanakkforlaget.no og web-området inspirasjon.no, eller (c) handle under kritiske omstendigheter for å beskytte sikkerheten til brukere av inspirasjon.no s tjenester, web-områder eller publikum.
Personlige opplysninger som er samlet på almanakkforlaget.no kan lagres og behandles i EU eller i et hvilket som helst land der almanakkforlaget.no har sin virksomhet.
Kontroll over dine personopplysninger 
Almanakkforlaget.no kan komme til å med jevne mellomrom sende ut e-post som informerer deg om teknisk service, informasjon om din konto og ordrestatus eller nyheter om endringer og oppdateringen på web-området.
Sikkerhet for personlige opplysninger 
Almanakkforlaget.no er opptatt av å beskytte de personlige opplysningene dine. Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte de personlige opplysningene fra uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi lagrer for eksempel de personlige opplysningene du oppgir, på datasystemer med begrenset tilgang, og som er plassert i kontrollerte anlegg. Når vi sender særdeles konfidensielle opplysninger (for eksempel kredittkortnummer) over Internett, beskytter vi dem ved hjelp av kryptering, ved bruk av SSL-protokollen. Almanakkforlaget.no lagrer aldri ditt kredittkortnummer.

Eierskap

  • Almanakkforlaget AS er et privat forlag.
  • 100% av aksjene eies av Schneider International AG(Brunnen).
  • Schneider Gruppen er et familekonsern drevet av 4. og 5. generasjon Schneider.
  • Vi har tre registrerte varemerker: 7.sans, Aplan og Abag. Vi er i tillegg distributør av varemerkene Brunnen, Heyda, Stewo, Knorr Prandell, Wenger og Schneider pen.
  • Almanakkforlaget er produsent, utgiver og eier av navnedagsrekkefølgen i Norge.
  • For kommersiell bruk av navnedagsrekkefølgen, kontakt Almanakkforlaget-post@almanakkforlaget.no