video Wenger

Eierskap

  • Almanakkforlaget AS er et privat forlag.
  • 100% av aksjene eies av Schneider International AG(Brunnen).
  • Schneider Gruppen er et familekonsern drevet av 4. og 5. generasjon Schneider.
  • Vi har tre registrerte varemerker: 7.sans, Aplan og Abag. Vi er i tillegg distributør av varemerkene Brunnen, Heyda, Stewo, Knorr Prandell, Wenger og Schneider pen.
  • Almanakkforlaget er produsent, utgiver og eier av navnedagsrekkefølgen i Norge.
  • For kommersiell bruk av navnedagsrekkefølgen, kontakt Almanakkforlaget-post@almanakkforlaget.no